Privacy

Stichting Veluwefiets, gevestigd aan Kraaienjagersweg 29, 7341 PT te Beemte Broekland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.veluwefiets.nl, Kraaienjagerweg 29, 7341 PT, Beemte Broekland
Angelique Vijge is de Functionaris Gegevensbescherming van Veluwefiets zij is te bereiken via angelique@veluwefiets.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Veluwefiets verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (huren van fietsen)

Akkoordverklaring bij contactformulier

Op de pagina ‘Contactformulier’ vragen we u of u toestemt in het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens. Deze akkoordverklaring, waarmee u kunt instemmen (maar het is niet verplicht), heeft de volgende inhoud:

Akkoordverklaring gegevensgebruik:
Ik ga ermee akkoord dat mijn in het contactformulier verstrekte gegevens (verplicht in te vullen gegevens en evt. vrijwillige gegevens) door Veluwefiets als verantwoordelijke instantie worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor het versturen van informatiemateriaal per post, voor het per e-mail beantwoorden van een aanvraag en – indien en voor zover ik in het contactformulier expliciet daarom heb verzocht – voor het sturen van informatie per e-mail.

Beroepsmatige contactformulieren
Bij het contactformulier Veluwefiets opstappunt worden zullen wij de aan ons verstrekte gegevens (verplichte en vrijwillige) verzamelen, opslaan en verwerken t.b.v. de behandeling en beantwoording van uw aanvraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Veluwefiets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren. Het verhuren van fietsen.

Akkoordverklaring bij reserveringsformulier
Bij de contactformulieren voor het reserveren van een Veluwefiets zullen wij de aan ons verstrekte gegevens delen met de betreffende locatie waar u de fiets wilt huren.

Voorwaarden
Bij het huren is er een formulier waar op u uw gegevens invult en u moet zich identificeren met een ID kaart of rijbewijs.

Geautomatiseerde besluitvorming
Veluwefiets neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veluwefiets) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Veluwefiets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Veluwefiets deelt uw persoonsgegevens met de locatie waar de fietsen worden gehuurd. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veluwefiets blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Veluwefiets gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veluwefiets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar angelique@veluwefiets.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Veluwefiets wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Veluwefiets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via angelique@veluwefiets.nl